Türkiye Heidegger Topluluğu Hakkımızda

Hakkımızda

by beitrage

 TOPLULUĞUN AMACI VE KAPSAMI

 Topluluk Heidegger ile ilgili tezler, makaleler, kitaplar dikkate alındığında Heidegger çalışanlarını, ilgilileri bir araya getirmek ve Heidegger üzerine yapılacak çalışmalara araştırmacıları teşvik etmek, Heidegger çalışanlarının bir platformda olmasını sağlayarak Heidegger felsefesini doğru anlamaya yönelik bir araştırma içerisinde olmak, Heidegger felsefesinde açımlanmayı bekleyen meselelere dair araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların Türk felsefe literatürüne kazandıracak katkılarını göz önünde bulundurmak, Heidegger’in eserlerini Türkçe’ye çevirmek, Heidegger ile ilgili yapılan ulusal ya da uluslararası çalışmaları, yayınları, etkinlikleri takip etmek, Topluluğumuz bünyesinde etkinlikler düzenlemek (çalıştaylar, seminerler, kongreler) ve yayınlar yapmak, Tüm bu çalışmalar gerçekleştirilirken “iş birliği” ve “saygı” çerçevesinde araştırmaların gönüllülük esasına dayalı olarak her daim topluluğun amacını göz önünde bulundurmaktır.

TÜRKİYE HEIDEGGER TOPLULUĞU