Türkiye Heidegger Topluluğu Tezler

Tezler

by beitrage

Ay, Volkan; “Nietzsche ve Heidegger’de Nihilizm Sorunu”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2021.

Çağatay, Nur Banu; “Martin Heidegger ve Simone de Beauvoir Felsefesinde Kadının Varoluş İmkânı”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi, 2021.

Ünaldı, Nilüfer; “Martin Heidegger Düşüncesinde Hakikat-zaman İlişkisi”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2021.

Ünal, Mehmet Fatih; “Doğu ve Batı Düşüncesinde İnsanın Benzer Yürüyüşü: Mevlânâ ve Heidegger Örneği”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2020.

Kot Tan, Zeynep Münteha;“Heidegger’de Metafor Sorunu”, Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2020.

Salur, Bilge; “Otantiklik Problemi ve Heidegger’de Otantikliğin Zamansallıkla İlişkisi”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, 2020.

Adaş, Merve; “Heidegger ve Baudrillard’ da Teknik ve Teknoloji Kavramı”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2018.

Akay, Sevinç; “Three Constituents Of Singularity İn Heidegger: Anxiety, Temporality And Death”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İbn Haldun Üniversitesi, 2020.

Akdağ, Zafer; “Husserl ve Heidegger’de Doğruluk ve Hakikat Üzerine”,  Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2017.

Akdeniz, Emrah; “Heidegger’de Metafizik-Poetik İlişkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.

Akman, Ela; “Heidegger’s Contribution to The Ontological Analysis of The World and The Self”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1995.

Albayrak, Ömer Bahiç; “La philosophie de l’histoire chez Hegel et Heidegger”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2005.

Alpar, Neren; “The Problem of Understanding in Heidegger’s Being and Time”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2001.

Altınkaya, Tuba; “Heideggerian Understanding of Modern Science: The Case of European Research Area”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2016.

Aras, Sedat; “Mimarlık-Felsefe İlişkisi: Martin Heidegger Düşüncesinde Mekan”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2010.

Arslan, Mahmuthan; “Heidegger’s Hölderlin İnterpretations in Andenken Hymn: The Feast”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012.

Artkan, Merve; “İlkel Mimarlık Kavrayışının Martin Heidegger’in Techne/Teknoloji Eleştirileri Üzerinden Güncel Mimarlık Yaklaşımlarına Yansımaları”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 2019.

Atasoy, Yiğit Cafer; “Heidegger’in Varlık ve İnsan Anlayışı”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018.

Atlı, Cenk; “Logos Bağlamında Heidegger’in Varlık Düşüncesine Eleştirel Bir Not”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2015.

Ayazdır, Meral; “Heidegger’de Özne Problemi”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2018.

Bakır, Muhammed İkbal; “l’affectivité Chez Descartes et Heidegger” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2010.

Bal, Metin; “Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2008.

Batukan, Orhan Can; “Question de l’animal Chez Martin Heidegger et Gilles Deleuze”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2015.

Bayer, Serap; “Modern Hermeneutikde Yöntem Kavramı ve Gadamer Hermeneutiğinde Yönteme Bakış”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, 2011.

Beşkardeşler, Sedef; “Time as The Ground of Transcendence: A Dialogue Between Kant and Heidegger”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2020.

Bilginer, Onur; “Control and Manipulation Of Life: A Critical Assessment Of Genetics Through The Perspectives Of Hans Jonas, Martin Heidegger and Michel Foucault”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006.

Bolat, Turgay; “Heidegger’in Batı Metafiziği Eleştirisi Bağlamında Dasein, Yaşam Dünyası ve Zamansallık” Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, 2018.

Bulut, Özgün; “Heidegger ve Badiou’da Hakikat”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2015.

Camcı, Cihan; “The Experience of The Ethical and İts Political Consequences in Later Heidegger and Derrida”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004.

Ceyhan, Mustafa; “Fundamental Ontoloji ve Hermeneutik Fenomenoloji Bağlamında Martin Heidegger’in Varlık ve İnsan Anlayışı”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019.

Çakın, Melodi; “Nietzsche ve Heidegger’de Metafizik Sorunu”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2015.

Çamlıbel, Aysel; “Martın Heidegger Düşüncesi Bağlamında, Modern Tekniğin Nesneleştirdiği Sanat Yapıtının Dirimsel Varlığının Geri Dönüşü”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018.

Çataloğlu, Funda; “Varlık-İnsan Bağlamında İbn-i Arabî ve Heidegger İncelemesi”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018.

Çıkarman, Elif; “The Ground of Law and Being-Human: A Kantian Antinomy and İts Repercussions in Heidegger and Levinas”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2001.

Çıkmaz, Ufuk; “Heidegger’de Fark Kavramından Hareketle Onto-Teo-Loji Eleştirisi” Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2016.

Çömez, Çağlar; “A Heideggerian Conception of Knowledge”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2014.

Çüçen, A. Kadir  Heidegger’s “Destruction of the History of Ontoloji in relation to his Interpretation of Descartes’ “Cogito Sum” A.B.D., Duquesne Üniversites, 1993.

Dağtekin Ertek, Nuray; “Descartes ve Heidegger’in Varlık Kurumlarının Karşılaştırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 1998.

Dalmış, Dilek; “Heidegger ve Foucault’nun Dil Felsefesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2013.

Dede, Çağdaş Ali; “Felsefede Ölüm Kavramının Anlamlılığı: Ölüm Kavramı Üzerine Yapılan Hermeneutik Bir İncelemenin Ölümün Anlamlılığına Olan Katkısı”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2018.

Demir, Barışcan; “Olanak Kavramı Üzerine Bir Tartışma: Aristoteles ve Martin Heidegger”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2019.

Deniz, Şefik; “Historicality and The end of Fruth in Heidegger’s Philosophy”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1994.

Doğan, Haluk; “Martin Heidegger’in Siyaset Felsefesi”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2017.

Duman, Musa; “The Growing Desert: Nihilism and Metaphysics in Martin Heidegger’s Thought”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2009.

Durak, Fide Lale; “Gündelik Hayatta Yabancılaşmış Birey – Mekan İlişkisi”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2019.

Durmaz, Melike; “The Concept Of Koinonia (Being-With-One-Another) and The Nature (Whatness) of The Political Activity: Aristotle, Heidegger and Arendt”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2014.

Dursun, Bahtiyar Yücel; “Oyunun Ontolojik Durumu: Heidegger, Derrida, Gadamer ve Huizinga”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2008.

Ejder, Eylem; “Tragedya ve Etik Yaşam: Hölderlin, Hegel ve Heidegger’in Tragedya Yorumları Üzerine Bir İnceleme”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2015.

Erçatan Başaran, Ece; “Martin Heidegger’in Varlık Anlayışında Sanat Yapıtının Konumu”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi, 2019.

Erdoğan, Zehragül; “Yitimsellik Sorunu Açısından Heidegger’in Kant Yorumu”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2007.

Eröz, Mehmet Oğuz; “Teknolojik Değişim-otantiklik İlişkisinin Martin Heidegger’in Ontolojisi Temelinde Analizi”, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2022.

Erpehlihan Tunç; Gülay; “Martin Heidegger’in Hermeneutiği ve Tarih Anlayışı”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, 1999.

Esenyel, Adnan; “Felsefe İçin Yeni Bir Başlangıç Olanaklı Mı?: Nietzsche ve Heidegger’de Felsefenin Neliği Üzerine Bir Soruşturma”,  Yayımlanmış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2016.

Genç, Ali; “Heidegger’s Thinking of Earth in The Origin of The Work of Art?: The Self-Withdrawal of Being and The Other Beginning”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012.

Genç, Tuğba; “Heidegger ve Modern çağ / Öznenin Dönüşümü”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, 2009.

Gezen, Seyhan Mızrak; “Martin Heidegger’ de Ölüm ve Zaman-Sallık”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2008.

Görgün, Şehnaz İpek; “Le Silence De l’Etre-Seul Et De l’Etre-Avec Dans Etre Et Temps De Heidegger” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2011.

Gülen, Abdulkadir; “Heidegger’in Hegel Yorumunun Eleştirel Bir Değerlendirmesi”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2018.

Güller, Cenk; “The İmpasse of Descartes’ Modern Subject and a Politics of The Historicity of Dasein in Heidegger’s Philosophy”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2018.

Gündüz, Asiye Nisa; “Fenomenoloji Mimarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2015.

Gündüz, Zafer; “Heidegger’ın ‘Varlık ve Zaman’ Adlı Eserinde İnsan Varlığının Varoluşsal Özellikleri”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2015.

Günok, Emrah: “Spanning The Gap: Heidegger’s Solution To The Problem Of Transcendence and His Critique Of Modern Subjectivity”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012.

Günok, Emrah; “Reformulation of the concept of understanding in Heidegger’s and Gadamer’s hermeneutic theories”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004.

Gür, Aysın; “Heidegger’in Yazgı Anlayışı Üzerine Bir Yorumlama”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2016.

Gürsul, Erdal; “Heidegger ve Sartre’da Varoluş-Öz Kavramlarının İlişkisi Açısından Hümanizm Sorunu”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2013.

Has, Yusuf; “Politics of responsibility: From Aristotle to Heidegger and Beyond”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Universty of Chicago, 2009.

Karabulut, Dilanur; “Heidegger Felsefesinde ‘Kaygı’nın Yeri”, Adnan Menderes Üniversitesi, 2014.

Karatekeli Akkökler, Büşra; “The Concept of Disinterestedness in Modern Philosophy of Art: Kant, Schopenhauer, Nietzsche and Heidegger”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2016.

Kenan, Esra; “Sartre’ın Heidegger Eleştirisi Bağlamında Sahicilik ve Ölüm”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2019.

Kılıkçıer, Ahmet Serhat; “The Unconcealedness of Truth: A Study in Heideggerian Understanding of Truth”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2014.

Kırmacı, Nazlı Yaren; “Martin Heidegger’de Teknoloji Problemi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2011.

Köktürk, Selin; “Dasein ve Kendisi İçin Varlıkta Var Olma Sorunu”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, 2019.

Köse Tosun, Fatma; “Martin Heidegger’in Teoloji Anlayışı ve Onto-Teoloji Eleştirisi”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2020.

Kurt, Fikret; “The Relationship of Art and Truth in The Philosophy of Heidegger”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014.

Kurtar, Senem; “Heidegger Felsefesinde Ölüm ve Doğruluk İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2004.

Kurtar, Senem; “Yeni Düşünme Biçimi: Sanat Yapıtında Açımlanan Heidegger’in Şey Felsefesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010.

Kuzugüden, Fatoş; “M. Heidegger ve J. P. Sartre felsefesinde ‘Kaygı’ ve ‘Bulantı’ kavramlarının karşılaştırılması”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2020.

Küçükalp, Kasım; “Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonuna Yönelik İki Yaklaşım: Heidegger ve Derrida”, Uludağ Üniversitesi, 2008.

Mandalinci, Maya; “The Notion of Anxiety: Heidegger and Freud”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2013.

Mandalinci, Maya; “The Philosophical Significance of Death: A Reconstructive İnterpretation of Hegel and Heidegger”,  Yayımlanmış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2019.

Mavituna, Cansen; “Heidegger on Kant: Temporality and İmagination”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2014.

Memmedov, Ağalar; “M. Heidegger’de Düşünme Kavramı”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2001.

Meriç, Tendü; “Precursory Comprehension of Being and Problem of Time in Heidegger’s Ontology” ,Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1996.

Ortaoğlan, Yıldırım; “Heidegger’in Temel Kavramlarından Hareketle Modern Teknoloji”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2017.

Öksüzan, Umut; “L’ Hermeneutique Chez Martin Heidegger – Une Etude Sur l’analyse Fondamentale Preparatoire Du Dasein”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2003.

Öksüzan, Umut; “La Liberté Dans La Pensée De Martin Heidegger”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2010.

Özgündoğdu, Işık; “A. Schopenhauer ve M. Heidegger’de Bir Bilgi Türü Olarak Sanat”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 1994.

Öztürk, Büşra Betül; “Martin Heidegger’de İnsan ve Eğitim Sorunu”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2019.

Peker, Osman; “The Theory of Reference and Signs in Heidegger’s Being and Time” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, 2010.

Polat, Ezgi; “M. Heidegger ve J. P. Sartre’da Ölüm Kavramı”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, 2016.

Rizeli, Kamran Hakan; “A Study on Logos: Heidegger’s ‘Logos (Heraclitus Fragment B 50)”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2015.

Sabancı, Celal; “Hegel, Heidegger ve Levinas’ta Ölümün Kurucu Rolü”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2018.

Sanlı, Alptekin; “Builders at Opposite Poles, or Pioneers of Different Quests? Contrasting Heidegger and Sellars”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2007.

Sarı, Filiz; “Geleneksel Doğruluk Anlayışının Heideggerci Sökümü: Doğruluğun Uygunluk Teorisi ve Aletheia”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2018.

Sarı, Mustafa; “Martin Heidegger ve İsmet Özel’de Şiir-Metafizik İlişkisi”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2022.

Sarıot, Eray; “The Relevancy of Art and Time in Heidegger’s Philosophy”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008.

Sarıtaş, Ahmet; “Heidegger’in Ekolojik Bakışı: Olası Ekoloji Tartışmaları İçin Bir Zemin”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, 2022.

Serdar, Hamdi Ali; “A Phenomenological Look At W. B. Yeats’ An Irish Airman Foresees His Death With Help From Some Thoughts in Martin Heidegger’s Being and Time”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, 2008.

Sezgi, Damla; “Heideggerian Way-Making To Language”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2016.

Soysal, Zühtücan; “Heidegger’s Fundamental Ontology As a Political Project”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2016.

Şahin, Münir; “Varlık ve Zaman Perspektifinden Heidegger’de Özne ve Söylem”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, 2018.

Şentuna, Barış; “Heidegger and Derrida On Death”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004.

Taşkın, Fahrettin; “Nietzsche, Heidegger ve Foucault’da Akıldışı”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2018.

Temizler, Büke; “Therapeutic Philosophy: Wittgenstein and Heidegger”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2020.

Tepeli, Dilek; “Kierkegaard ve Heidegger’de Kaygı Kavramlarının Karşılaştırılması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.

Tonyalı, Zehra; “Martin Heidegger’in Teknoloji Yorumu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2005.

Turan, Ertuğrul Rufayi; “The Problem of Truth in The Philosophy of Martin Heidegger”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1987.

Turun, Şeyma; “Wilhelm Friedrich Nietzsche ve Martin Heidegger’de Varoluş Sorunu”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2018.

Tümkaya, Banu; “Heidegger’in Batı Metafiziğine Yönelik Tedirginliği ve Modern Özne Eleştirisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, 2010.

Türkmen Namlı, Gülşah; “Heidegger On The Claim of The Phenomenon: Logos and Being”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2013.

Türkyılmaz, Çetin; “Ontoloji Sorunu Açısından Martin Heidegger’in Kant Yorumu”,  Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 1998.

Ucuman, Nedit; “Heidegger Felsefesinde Dasein’in Ontolojik Karakteri ve Hermeneutik Daireye Müdahale Girişimi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, 2004.

Us, Elif Öykü; “Alienation From vs Connection to The Dasein: Existential Angst of People With Different Worldviews”,  Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, 2019.

Uslu, Nilüfer Nur; “Gazali ve Heidegger Düşüncesinde Ölüm ve Ölümlülüğün Anlamı”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2022.

Ustagül, Özge Nur; “Heidegger’in ‘Dasein’ Kavramının Varlık ve Düşünme Bağlamında Bir İncelenmesi”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2016.

Ünal, Gülçehre; “Bilgiden Varlığa Zaman (Leibniz-Kant/Hegel-Heidegger)”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2019.

Vural, Murat; “Martin Heidegger’de Sanat ve Teknik Kavramı İlişkisi Bağlamında Hakikat Kavramının Yeri”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2019.

Yalçıntaş, Önder, “Foucault ve Heidegger’in İnsan Anlayışı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007.

Yıldırım, Bülent; “Martin Heidegger’in Varlık ve Zaman’ında Descartes Eleştirisi”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2018.

Yıldız, Levent; “Martin Heidegger’in Bilim ve Varlık Anlayışı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2006.

Yıldızdöken, Çiğdem; “Heidegger’de Dasein’ın Varlığının Zamansal Serimlenişi”,  Yayımlanmış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2017.

Yılmaz, Erdal; “L’Historicité Du Monde Chez Hegel Et Heidegger”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2017.

Yılmaz, Ramazan; “Richard Rorty’nin Heidegger Eleştirisi: ‘Keşfedilen Hakikatten Yaratılan Hakikate’”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2020.

Yurt, Engin; “M. Heidegger Felsefesinde ‘Düşünme’ Sorunu”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2014.

Yurtsever, Aynur; “Çağımızda Teknoloji-İnsan İlişkisine Felsefe Açısından Bir Bakış”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, 1998.

Zamanlou, Hossein; “Martin Heidegger ve Teknolojinin Hermeneutik Ontolojisi”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2015.

Zengin, Ayşe Nilüfer; “Etro Soı-meme Chez Heidegger”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2003.