Türkiye Heidegger Topluluğu Kurucu Üyeler

Kurucu Üyeler

by beitrage

A.Kadir ÇÜÇEN

Bursa Uludağ Üniversitesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

TwitterFacebookInstagram

İletişim : kadir@uludag.edu.tr

Türkiye Heidegger Topluluğu’nun amacı, ülkemizde felsefe alanında düşünce üreten insanları Alman filozof/düşünür Martin Heidegger’in çalışmaları etrafında bir araya getirerek, Türkçe felsefe literatürüne katkı yapmalarını sağlamaktır. Hiçbir politik ya da ideolojik bakış ile değil de, bir düşünürün düşüncelerini anlamaya, yorumlamaya ve bu toprakların insanlarıyla doğru kavramlarla yapılan çevirileriyle tanıştırmak görevi ile bir araya gelen gönüllü bir topluluk olan Türkiye Heidegger Topluluğu, aynı zamanda akademisyen, öğrenci ve düşünmeye gönül verenleri bir araya getirmeyi kendisine görev edinmiştir.

Heidegger’in çalışmalarının doğrudan ele alınması, anlaşılmaya çalışılması, yorumlanması ve çevrilesi için çeşitli düşünsel etkinlikleri düzenlenmesi için çaba harcayan bu topluluk, ülkemizde düşünce ikliminin gelişmesine katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, topluluk çalıştay, konferans, panel, kongre gibi etkinlikleri yanı sıra çeviri faaliyetleri ile Heidegger’in doğru okumasını yapmayı kendisine hedef seçmiştir. Bu amaç etrafında toplanan düşünce sevdalılarına teşekkür ederim ve amacımız doğrultusunda katkı verebilecekleri de topluluğumuza katılmaya davet ederim.

A.Kadir ÇÜÇEN


Çiğdem YILDIZDÖKEN

İnönü Üniversitesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Değerli Felsefe Dostları,

Topluluğu oluşturma amacımız, “felsefe bağlamı”ndan uzaklaşmamak kaydıyla Heidegger felsefesini Türk felsefe literatürüne tanıtacak yeni açılımları sunma imkânı sağlamak, yapılacak yayınlar, etkinlikler, çalıştaylar eşliğinde Heidegger terminolojisini odak noktası kılmak suretiyle Heidegger düşüncesini tanıtmak ve Türk felsefe literatürüne yapılacak katkılara teşvik edebilmektir. Bu anlamda Heidegger araştırmacılarının bir araya gelmesini sağlayan bu topluluk, araştırmacıların birbirleriyle iletişimini sağlayarak Heidegger üzerine yapılmış ve yapılacak araştırmaları haberdar etme gayesi içindedir. Bu gaye doğrultusunda “felsefe yapma eylemi”nin “düşünme eylemi” ve düşünme eyleminin de yegâne öğesinin “kavram” olduğu dikkate alındığında Heidegger terminolojisindeki terimlerin Türkçede karşılığını bulma amaçlarımız içerisinde yer almaktadır. Bu bakımdan Heidegger Dostları olarak değil, Felsefe Dostları olarak içinde olduğumuz bu topluluk vasıtası ile “düşünce” ufkunda felsefe uğruna fayda sağlayacak araştırmaların, dile gelen Philosophia’nın gerek philein’liğine gerekse sophia’lığına yaraşır şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum.

Saygılarımla.

Çiğdem YILDIZDÖKEN