Türkiye Heidegger Topluluğu Kitaplar

Kitaplar

by beitrage

Heidegger Üzerine Yazılan Kitaplar

Aktok, Özgür ve Metin Bal (Ed.); Heidegger, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2010.

Aydoğan, Ahmet; Heidegger: Teknoloji ve İnsanlığın Geleceği, İstanbul: Say Yayınları, 2017.

Camcı, Cihan; Heidegger’de Zaman ve Varoluş, Ankara: Bibliotech Yayınları, 2015.

Çüçen, A. Kadir, Martin Heidegger: Varlık ve Zaman, Sentez Yayıncılık, 6. Baskı, Bursa, 2018

Dede, Çağdaş Ali; Ölüm Düşüncesi Heidegger, Levinas, Derrida ve Agamben Üzerinden Kısa Bir Yolculuk,  İstanbul: Lejand Yayınları, 2021.

Demirhan, Ahmet; Heidegger ve Din, İstanbul: Gelenek Yayınları, 2004.

Demirhan, Ahmet; Heidegger ve Nazizm, Ankara: Vadi Yayınları, 2002.

Demirhan, Ahmet; Heidegger ve Teoloji, İstanbul: İnsan Yayınları Yayınları, 2002.

Deniz, Şefik; Heidegger ve Mantık: Metafizik Düşüncenin Eleştirisi, İstanbul: Atıf Yayınları, 2016.

Eroğlu, Özkan; Sanat Yapıtının Kaynağı Heidegger’in “Der Ursprung Des Kunstwerkes”İ Üzerine Bir Eleştiri, İstanbul: İzlekler Yayınlar, 2020.

Ersoy, Ala; Heidegger Felsefesinin Ana Kökleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: İkaros Yayınları, 2021.

Esenyel, Adnan; Martin Heidegger Varlığın Patikaları, Ankara: Fol Kitap, 2020.

Kartal, Onur; Başkasının Politikası: Husserl, Heidegger, Levinas, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.

Kula, Onur Bilge; Kant, Schiller, Heidegger: Estetik ve Edebiyat, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.

Kurtar, Senem; Heidegger ve Poetik Düşünme: Düşünmeye Açılan Yeni Yollar, Ankara: Pharmakon Yayınevi, 2014.

Manav, Furkan; Martin Heidegger ve Varoluşçu Hermeneutik, Ankara: Elis Yayınları, 2014.

Nalbantoğlu, Hasan Ünal; Patikalar: Martin Heidegger ve Modern Çağ, Ankara: İmge Kitabevi, 1997.

Örnek, Yusuf; Mektuplardaki Felsefe Arendt, Jaspers, Heidegger, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2020.

Sabancı, Celal; Ölümün Öznesi Hegel, Heidegger ve Levinas İstanbul: Çizgi Kitabevi, 2021.

Soysal, Ahmet; Heidegger’de Zaman Üzerine, İstanbul: Monokl Yayınları, 2019.

Tan Kot, Zeynep Münteha; Heidegger Sarkacı: Metafor Kavramının Arkeolojisi, İstanbul: Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A.Ş., 2020.

Yıldız, Erdal; Sanattan Hakikate: Heidegger, Van Gogh, Schapiro, Derrida, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2017.

Heidegger Çevirileri

Heidegger, Martin; Nedir Bu Felsefe? Çev. Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayınevi, 1990.

Heidegger, Martin; Metafizik Nedir? Çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 1991.

Heidegger, Martin; Özdeşlik ve Ayrım, Çev. Necati Akça, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1997.

Heidegger, Martin; Bilim Üzerine İki Ders: Bilim ve Düşünüm Modern Bilim, Metafizik ve Matematik, Çev. Hakkı Hünler, İstanbul: Paradigma Yayınları, 1998.

Heidegger, Martin; Metafizik Nedir? Çev. Mazhar Şevket İpşiroğlu- Suut Kemal Yetkin, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1998.

Heidegger, Martin; Tekniğe İlişkin Soruşturma, Çev. Doğan Özlem, İstanbul: Paradigma Yayınları, 1998.

Heidegger, Martin; Teknik ve Dönüş, Çev. Necati Akça, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998.

Heidegger, Martin; Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Bursa: Asa Kitabevi, 2001.

Heidegger, Martin; Zaman ve Varlık Üzerine, Çev. Deniz Kanıt, Ankara: A Yayınevi, 2001.

Heidegger, Martin (I.Yazar) ve Hannah Arendt (II. Yazar); Metafizik ve Politika, Çev. Senem Yazıcıoğlu Öge, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002.

Heidegger, Martin; Hümanizmin Özü, Çev. Ahmet Aydoğdu, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002.

Heidegger, Martin; Zaman ve Varlık, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2004.

Heidegger, Martin; Sanat Eserinin Kökeni, Çev. Fatih Tepebaşılı- Binali Mansur, Ankara: De Ki Yayınları, 2007.

Heidegger, Martin; Düşüncenin Çağırdığı, Çev. Ahmet Aydoğdu, İstanbul: Say Yayınları, 2008.

Heidegger, Martin; Düşünmek Ne Demektir? Çev. Rıdvan Şentürk, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2009.

Heidegger, Martin; Aristoteles Metafizik  1- 3 Gücün Neliği ve Gerçekliği, Çev. Saffet Babür, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2010.

Heidegger, Martin; Düşünceye Çağıran Yurt Müdafaası, Çev. Ahmet Aydoğdu, İstanbul: Say Yayınları, 2010.

Heidegger, Martin; Olmaya Bırakılmışlık, Çev. Mesut Keskin, İstanbul: Avesta Yayınları, 2013.

Heidegger, Martin; Düşünme Deneyiminden, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Nod Yayınları, 2014.

Heidegger, Martin; Metafiziğe Giriş, Çev. Mesut Keskin, İstanbul: Avesta Yayınları, 2014.

Heidegger, Martin; Teknik ve Dönüş- Özdeşlik ve Ayrım, Çev. Necati Akça, Ankara: Pharmakon Yayınevi, 2015.

Heidegger, Martin; Hümanizm Üzerine, Çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2015.

Heidegger, Martin; Düşünmek Ne Demektir? Çev. İrfan Turan, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2019.

Heidegger, Martin; Nedenin Neliği, Çev. Saffet Babür, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2019.

Kitap Bölümleri

Aktok, Özgür; “Heidegger Felsefesinde Kaynaksal Doğruluğun Soyuttan Somuta Geçiş Olanağı Olarak Yeryüzü”, içinde Sanat Eserine Heideggerle Bakmak, (Ed.) Aysun Gür, Bursa Sentez Yayınları, 2021.

Devrim, Sezer; “Modernliğin Egemenlik Kurma Etiğine Bir Bakış”, içinde Patikalar: Martin Heidegger ve Modern Çağ, (Ed.) Hasan Ünal Nalbantoğlu, Ankara: İmge Yayınları, 1997.

Direk, Zeynep; “Receptions of Heidegger in Turkey”, içinde Heidegger in the İslamicate World, (Ed.) Kata Moser, Urs Gösken and Josh Hayes, Washington: Rowman & Littlefield, 2019.

Eldem, Umut; “Heidegger on Language, Thought and the Human Being”, içinde Perspektiven mit Heidegger, (Ed.) Gerhard Thonhauser, Baden: Alber Philosophie, 2017.

Esenyel, Adnan; “Martin Heidegger”, içinde Felsefe Tarihi III- XX. Yüzyıl Filozofları, (Ed.) A. Kadir Çüçen, Bursa: Sentez Yayınları, 2019.

Gür, Aysun; “Yaşam ile Ölüm İlişkisinin Açıklığı Olarak Dünya: Fenomenolojik Bir Heidegger Okuması”, içinde Yaşam ve Ölüm Felsefesi, (Ed.) A. Kadir Çüçen, Bursa: Sentez Yayınları.

Gürdal, Gökhan; “Tekniğe İlişkin Soruşturma’nın Teknolojiye Yaklaşımlar Ekseninde Değerlendirilmesi”, içinde Martin Heidegger: Varlık ve Zaman, (Ed.) A. Kadir Çüçen, Bursa: Sentez Yayınları, 2015.

Yıldızdöken, Çiğdem; “Varlık Sorunsalı Ufkunda Ölüm Meselesi”, içinde Yaşam ve Ölüm Felsefesi, (Ed.) A. Kadir Çüçen, Bursa: Sentez Yayınları, 2017.